Prose and Poetry


Table of Contents


narito ang ilang mga pili kong akda. ang ilan ay hindi pa nailalathala. uunti-untiin kong kumpletuhin ang mga ito habang wala pa akong libro.


SELECTED PLAYS

 • Twenty Questions (final draft)
 • Kapeng Barako Club: Samahan ng mga bitter
 • Carousel
 • Madaling-Araw
 • Riles
 • Sanitarium
 • Libingan ng mga Tula
 • Shaw Boulevard Station
 • Clytemnestra


SELECTED STORIES & PROSE

 • The Star Catcher
 • Hecate's Room
 • Isang Araw sa Buhay ng Isang Masunuring Rebelde


SELECTED POETRYSELECTED ESSAYSnarito ang luma kong antolohiya ng mga akdang nilathala sa multiply.