Saturday, September 11, 2010

Unang Tula

(para kay alex)


binasag mo
ang pananahimik ng aking tula

upang hanapin ang pag-ibig sa pagitan ng mga berso
at salatin ang gaspang at kinis ng mga tanong ko

kung totoo

nga bang bilog ang mundo

sa loob ng naalimpungatan kong uniberso.

binasag mo.

pinulot ko
ang mga bubog ng aking talinghaga

at pinilit kong humubog ng tula
ngunit nabuo’y mga kristal na alaala

ng mga luma

kong tula ng pag-ibig

na inukit ko sa tubig

na binasag mo
upang manahimik ang aking tula.

No comments:

Post a Comment