Tuesday, May 17, 2011

Memory Surgery

anesthesia ang alak
sa pagbiyak ng utak
pagkat sabi ng duktor
alaala mo'y tumor

No comments:

Post a Comment