Monday, May 19, 2003

couldn't help but remember... i wonder how this story's gonna end.
*sigh*


Villanelle Ng Pusong Lumimot Na Biglang Nakaalala


Nilimot na kita't ginuhit sa tubig
Fli-nush sa kubeta, iyong alaala
Ngunit nagbabaha ang lumang pag-ibig

Sinara ang gripo ng puso at isip
Dahil ang sabi mo'y kalimutan ka na
Nilimot na kita't ginuhit sa tubig

Binuhos nang lahat ang laman ng dibdib
Kasamang lumubog ng natuyong luha
Ngunit nagbabaha ang lumang pag-ibig

Sa mga magdamag na hindi maidlip
Pipikit ang mata't sa sarili'y wika:
Nilimot na kita't ginuhit sa tubig

At kung papalarin ay mananaginip
Sasagot ang dilim nitong talinghaga:
Ngunit nagbabaha ang lumang pag-ibig

Gigising nang bigla't sa trono'y sasaglit
Magmumuni-muni sa flush ng kubeta.
Nilimot na kita't ginuhit sa tubig
Ngunit nagbabaha ang lumang pag-ibig.


18 May 2003, 5:10am
9s' room