Tuesday, May 25, 2010

Ang Tatlong Utos

Litung-lito ka na sa pag-ibig. Hindi mo alam ang gagawin mo sa iyong relasyon. Nasisiraan ka na ng bait sa kanya. Wala kang ginawa kundi magparinig sa tumblr at facebook mo ng mga status messages na hindi naman niya mababasa.

Ginawan mo siya ng kanta at hinarana. Natuto ka na ring tumula. At pinangakuan mo siyang gagawan ng nobela at pelikula. Mapasaiyo lang ang puso niya.

At ang sagot niya sa iyo, isang makabagbag-damdaming: K.

Paano ba umibig?

Paano ba mabuhay?

Isapuso. Isaisip. Isagawa.
No comments:

Post a Comment